top of page

Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča

Koliko dni, mora na oglasni deski na upravni enoti, biti objavljena javna ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča?

Pri prodaji kmetijskega zemljišča, je potrebno pred prodajo, na oglasni deski upravne enote, ponuditi zemljišče. Na to ponudbo, se lahko javi kdorkoli. imajo pa po zakonu, prednost pred nakupom predkupni upravičenci, po naslednjem vrstnem redu:

1. solastnik;

2. upravičenec iz 25.a člena Zakona o kmetijskih zemljiščih;

3. kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj;

4. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;

5. drug kmet;

6. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;

7. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.


Ta ponudba, mora na oglasni deski biti objavljena 15 dni.bottom of page